حذف برنامه ۹۰ توجیه منطقی ندارد

حذف برنامه ۹۰ توجیه منطقی ندارد

خبرگزاری خانه ملت نوشت: عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه برنامه نود خطی عمل نکرده است، گفت: حذف برنامه اجتماعی و ورزشی نود توجیه منطقی ندارد.
خبرگزاری خانه ملت نوشت: عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه برنامه نود خطی عمل نکرده است، گفت: حذف برنامه اجتماعی و ورزشی نود توجیه منطقی ندارد.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این مطلب مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.
آفرینش فیکس ایزی هومن علی‌پور ویدئوگردی u_6043238 beefit.ir roshangari@ beefit.ir کلاکت اسپرت مهر مجله ویتروز پردازش منطقی پارس پردازش منطقی پارس مجموعه ورزشی پرداد مهد کودک و پیش دبستانی دو زبانه تابان u_6043238 beefit.ir beefit.ir roshangari@