وقتی پس از ٤٠ سال درهای ورزشگاه به روی زنان باز شد؛ مشکل ما کدام است؟

وقتی پس از ٤٠ سال درهای ورزشگاه به روی زنان باز شد؛ مشکل ما کدام است؟

سرانجام پس از ٤٠ سال درهای ورزشگاه آزادی برای تماشای یک هماورد فوتبال مردان به روی زنان باز شد.
سرانجام پس از ٤٠ سال درهای ورزشگاه آزادی برای تماشای یک هماورد فوتبال مردان به روی زنان باز شد.

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این مطلب مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.
وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان ماهوت آموزشگاه 118فایل 02128423118 رسانه ورزشی شهر طالخونچه varzesh.kargaran.esfahan جمعیت امام علی بک کبوتر حرم روز پلاس اسکرابر فلامک ماشین وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان خبرگزاری تصویری ایران پرس omid سید مخبر khouzestan.irib پرتو علوی - دبستان پسرانه شیراز a.m.ir امیر اصالت باشگاه خبرنگاران جوان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان azhafit یاران خراسانی شبکه تعامل فعالان جبهه فرهنگی انقلاب sos-champion همیاراسپورت وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان