بانوی رکابزن ایران تاریخ ساز شد

بانوی رکابزن ایران تاریخ ساز شد

«سمیه یزدانی» ملی پوش دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب مدال با ارزش برنز تاریخ ساز شد.
«سمیه یزدانی» ملی پوش دوچرخه سواری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب مدال با ارزش برنز تاریخ ساز شد

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این مطلب مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.
بانوی نقش آفرین VarzeshHa حلقه وصل sajad55663 u_6043238 موسی اسماعیل پور roshangari@ beefit.ir u_6043238 موسی اسماعیل پور roshangari@ beefit.ir Reza Abad رسانه مجازی شبکه اشراق بهار تنیس Glspn.com u_6043238 موسی اسماعیل پور roshangari@ beefit.ir