تابلوی ایست مقابل آزادی مناقصه یا دستور وزیر؛ پای کدام در میان است؟

تابلوی ایست مقابل آزادی مناقصه یا دستور وزیر؛ پای کدام در میان است؟

فارس نوشت: سازمان توسعه و تجهیز در مقاطع زمانی مختلف اعلام کرد که استخر را به فدراسیون نجات غریق واگذار کرده‌ایم در حالی که برای چنین واگذاری باید مناقصه انجام شود و نکته قابل تامل این است که آگهی مناقصه در هیچ روزنامه‌ای به چاپ نرسیده است!
فارس نوشت: سازمان توسعه و تجهیز در مقاطع زمانی مختلف اعلام کرد که استخر را به فدراسیون نجات غریق واگذار کرده‌ایم در حالی که برای چنین واگذاری باید مناقصه انجام شود و نکته قابل تامل این است که آگهی مناقصه در هیچ روزنامه‌ای به چاپ نرسیده است!

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این مطلب مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.
KHAMENEI.IR تک تاکس - TechTalks.ir فروشگاه آنلاین کافه ورزش ۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ ریتم زندگی u_6043238 beefit.ir beefit.ir roshangari@ برنامه نود آفرینش مجله ویدیویی چنگ u_6043238 beefit.ir roshangari@ beefit.ir u_6043238 beefit.ir roshangari@ beefit.ir ۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ برنامه نود sardar_cyber مردم خبر u_6043238 beefit.ir roshangari@ beefit.ir u_6043238 beefit.ir beefit.ir roshangari@ u_6043238 beefit.ir roshangari@ beefit.ir u_6043238 roshangari@ beefit.ir beefit.ir