تابلوی ایست مقابل آزادی مناقصه یا دستور وزیر؛ پای کدام در میان است؟

تابلوی ایست مقابل آزادی مناقصه یا دستور وزیر؛ پای کدام در میان است؟

فارس نوشت: سازمان توسعه و تجهیز در مقاطع زمانی مختلف اعلام کرد که استخر را به فدراسیون نجات غریق واگذار کرده‌ایم در حالی که برای چنین واگذاری باید مناقصه انجام شود و نکته قابل تامل این است که آگهی مناقصه در هیچ روزنامه‌ای به چاپ نرسیده است!
فارس نوشت: سازمان توسعه و تجهیز در مقاطع زمانی مختلف اعلام کرد که استخر را به فدراسیون نجات غریق واگذار کرده‌ایم در حالی که برای چنین واگذاری باید مناقصه انجام شود و نکته قابل تامل این است که آگهی مناقصه در هیچ روزنامه‌ای به چاپ نرسیده است!

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این مطلب مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.
KHAMENEI.IR تک تاکس - TechTalks.ir فروشگاه آنلاین کافه ورزش ۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ ریتم زندگی اعتمادآنلاین ویدئوگردی هیئت ورزش کارگری استان تهران فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ایران ویدال آرین اول علوی - آموزگار دبستان گانودرما لوسیدوم اعتمادآنلاین ویدئوگردی بیست بیوتی EMS Iran فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ایران اعتمادآنلاین ویدئوگردی بیست بیوتی EMS Iran فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ایران لحظه فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ایران فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ایران اعتمادآنلاین ویدئوگردی بیست بیوتی EMS Iran فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ایران اعتمادآنلاین ویدئوگردی هیئت ورزش کارگری استان تهران فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ایران اعتمادآنلاین ویدئوگردی بیست بیوتی EMS Iran فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ایران اعتمادآنلاین ویدئوگردی هیئت ورزش کارگری استان تهران فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ایران