اولین سهمیه المپیک توکیو در تیراندازی با پنجمی نجمه خدمتی

اولین سهمیه المپیک توکیو در تیراندازی با پنجمی نجمه خدمتی

نجمه خدمتی در فینال تفنگ بادی رقابت‌های تیراندازی جام جهانی چین و کسب سهمیه المپیک پنجم شد و اولین سهمیه المپیک را در تیراندازی گرفت.
نجمه خدمتی در فینال تفنگ بادی رقابت‌های تیراندازی جام جهانی چین و کسب سهمیه المپیک پنجم شد و اولین سهمیه المپیک را در تیراندازی گرفت

ویدئوهای مرتبط از سایت آپارات

ممکن است ویدئوهایی که در زیر آمده ارتباطی با این مطلب مطلب باشد. این ویدئوها براساس هشتگ پیدا می شوند.
u_6043238 beefit.ir roshangari@ beefit.ir عبدالله مولوی حقیقی PISC آموزش و کسب درآمد از کناف amozsh20.4kia.ir خبرگزاری پارس فوتبال ویدلرن فدراسیون تیراندازی مجله ویدیویی چنگ مجله ویدیویی چنگ آکادمی کاراته سنسی علیرضا اناری آکادمی کاراته سنسی علیرضا اناری آکادمی کاراته سنسی علیرضا اناری مجله ویدیویی چنگ فدراسیون تیراندازی فدراسیون تیراندازی محمد رضا محمد رضا رسانه سومو  SUMO TV