پوچتینو: مدعی اصلی لیگ قهرمانان؟ تیمی که لیونل مسی را دارد