پایان لیگ واترپلو؛ قهرمانی سایپا و حضور سرمربی صربستان